Iskolaérettség

Mit is jelent az iskolaérettség?

Az iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent arra, hogy a gyermek a játékos óvodai évek után elkezdje az általános iskolai tanulmányait. Az iskolaérettség nem egyenlő az okossággal és az ügyességgel, és a gyermek 6 éves korára nem válik automatikusan iskolaéretté. Az iskolaérettség szempontjait az alábbiakban vesszük sorra. 

 

Fizikai alkalmasság

 • megfelelő testi fejlettség elérése (kb. 110cm és 18 kg.)
 • fogváltás, az első tejfogak kihullanak, megjelennek a maradandó fogak
 • jó fizikai erőnlét, ami az iskolatáska cipelése és az egyhelyben ülés miatt fontos
 • jobb illetve balkezesség egyértelmű felismerhetőségForrás: wikipedia 

Pszichés alkalmasság

 • a gyermek várja az iskolát, készüljön rá, ez játékaiban is jelenjen meg 
 • a rábízott feladatokat végezze el, tevékenységeit ne hagyja félbe 
 • tudjon kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival 
 • találja meg helyét a közösségben, tudjon beilleszkedni a csoportba 

Mit "tudjon" még?

 • tartósan (10-15) percig kösse le a rajzolás, a feladatlap kitöltés, a színezés
 • ne okozzon problémát a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása
 • ne legyen beszédhibája, tudja magát szóban - egyszerű összetett mondatokat használva- kifejezni
 • igazodjon el az 1 - 10 számok között, ismerje és helyesen használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát

Mit figyelnek az iskolaérettség vizsgálat során?

 • Általános tájékozottság (pl. Hol laktok?)
 • Promlémamegoldás (pl. Mit kell tenned, ha elvágod az ujjad?- feleletek vannak megadva)
 • Analógiás gondolkodás (pl. A cukor édes, az ecet...)
 • Ábrázoló, kifejező készség (pl. emberrajz)
 • Munkaérettség (pl. szegélydísz)
 • Mennyiségfogalom kialakulása (pl. 6 pálcikából egyszerre vegyen ki 3-t)
 • Beszédkészség (pl. beszéljen egy képről)
 • Megfigyelési képesség, emlékezet (pl. memória játék)
 • Mozgáskoordináció.

Mit "kell" tudnia egy iskolaérett gyermeknek?

 • nevének, korának, lakhelyének ismerete
 • szülei neve, foglalkozása
 • testvéreinek az adatai
 • a család felépítése - fiatal, idős fogalma
 • a testrészek megnevezése, funkciójuk ismerete
 • a tisztálkodás és a fogápolás szabályai
 • a jellemzőbb foglalkozások ismerete
 • az egyes szakmák szerszámainak felismerése
 • térbeli távolságok megítélése - közel, távol
 • a gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályok ismerete
 • település- és lakástípusok megkülönböztetése
 • a ház helyiségeinek, berendezési tárgyainak megnevezése
 • a háztartási gépek nevének ismerete - funkcióik tudása
 • a zöldségesben, gyümölcsösben termő növények felismerése
 • a kerti szerszámok és funkcióik ismerete
 • a ház körül élő állatok megnevezése, csoportosítása (pl. szőrös, tollas), hasznuk, gondozásuk, védelmük ismerete
 • erdőben, mezőn, vízben, vízparton élő jellemző állatfajok ismerete (esetleg táplálkozási módjuk megnevezése)
 • hazánkban nem élő, csupán állatkertben látható állatok megnevezése
 • a színek felismerése
 • a napok nevének sorrendben történő tudása
 • a napszakok és a napirend összefüggése, megnevezése
 • az események történési sorrendjének helyes megítélése
 • az évszakok megnevezése és jellemzőik ismerete
 • az öltözködés és az időjárás kapcsolata
 • a tárgyak egyenlővé tétele (1-10)
 • egyszerűbb sorozatok szabályának felismerése, és annak folytatása
 • a kör, a négyzet, a háromszög felismerése, megnevezése
 • az alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött fogalmának ismerete
 • az egész-rész viszonya
 • a megfelelő szóbeli kifejezőképesség, érthető, folyamatos beszéd
 • az érzékszervek által felfogott ingerek megnevezése
 • a számok felsorolása tízig, tárgyak számlálása
 • több-kevesebb fogalma
 • kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, könnyebb-nehezebb stb. fogalmának ismerete
 • a hallással felfogott utasítások megértése és teljesítése, növekvő figyelemtartás
 • rajzaiban az adott tárgy, élőlény lényeges jegyeinek feltüntetése, az arányok, távolságok érzékeltetése
 • önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés
 • fogalmi gondolkodása kialakulóban van
 • önállóság az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben
 • megfelelő közösségi magatartás, a viselkedés alapvető szabályainak ismerete.

Forrás: Pinterest

Ha szeretnél értesülni az újdonságokról, és még több ingyenesen letölthető anyagot kapni, akkor iratkozz fel!